Om oss
About us

Historik

Välkommen till viola-föreningen SuzukiLinné. Vi är en fristående, ideell förening i Kulturskolan City i Göteborg för musikutövare enligt Suzuki-metodiken. Föreningen bildades den 25 april 2001 och har idag ca 25 medlemmar. Genom Kulturskolan City stödjer och uppmuntrar vi violaundervisning fr.o.m. förskoleålder inom stadsdelen. Anmälan görs via Kulturskolan City. 

Vårt organisationsnummer är 857209-4467.


+++++


Welcome to the viola association SuzukiLinné. We are an independent, non-profit association in Kulturskolan City in Gothenburg for music practitioners according to the Suzuki methodology. The association was founded on 25 April 2001 and today has around 25 members. Through Kulturskolan City, we support and encourage viola lessons from preschool age within the district. Registration is done via Kulturskolan City. 

Our organization number is 857209-4467.

Vårt syfte är att / Our purpose is to

Svenska


English:

Styrelsen / The board

Uyanga May

Ordförande / President

Föreningens ansikte utåt! Kontaktperson för våra samarbetspartners och ansvarar för att driva föreningens arbete under året.


The face of the association! Contact person for our partners and responsible for running the association's work during the year.

Kangqiao Zhao

Sekreterare

Håll koll på alla protokoll och utskick.

Keep track of all protocols and dispatches.Fabien Roquet

Kassör

Kontaktperson för bank och skatteverket. Sköter löpande vår ekonomi och att medlemsregistret är uppdaterat. 


Contact person for the bank and the tax authority. Continuously looks after our finances and that the membership register is updated. 

Marika Wirung

Musikalisk ledare / Musical director

Suzukipedagogen som brinner för musik och Suzukimetodens möjlighet att inspirera. Ansvarar för goda råd och önskemål för hur föreningen kan stötta hennes verksamhet


The Suzuki educator who is passionate about music and the Suzuki method's ability to inspire. Responsible for good advice and requests for how the association can support her activities

Lägergruppen / The camp group

Sofia Hemming - Samordnare

Fikagruppen

Uyanga May - Samordnare