SuzukiLinné logo
Suzukimetoden

SUZUKIMETODEN

Vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mycket mer... Och förresten — en biprodukt inom Suzukipedagogiken är att vi får fram mycket duktiga musiker! Musiken som medel — människan som mål!


Suzukiundervisningen kan beskrivas som en metodik vilande på två ben: metodiken och filosofin.


Den japanske violinisten Shinichi Suzukis pedagogiska utgångspunkt är att varje barn är fött med många anlag (språkliga, musikaliska etc), men att barnet måste ha de rätta stimulerande upplevelserna för att dessa anlag ska utvecklas till egentlig talang och att det är speciellt viktigt att barnet stimuleras mycket tidigt.


I år firar Svenska Suzukiförbundet 50 år i Sverige och du kan följa eventet på #suzuki50yrsinsweden https://fb.me/e/3hLlU0mb0


http://www.swesuzuki.org/suzukimetoden.php

Shinichi Suzuki föddes i Nagoya 1898 och dog i Matsumoto 1998.