Välkommen till viola-föreningen SuzukiLinné

ImageVälkommen till viola-föreningen SuzukiLinné. Vi är en fristående, ideell förening i Kulturskolan City i Göteborg för musikutövare enligt Suzuki-metodiken med syfte att:

  • stödja och främja verksamheten i den kommunala Kulturskolan City
  • stimulera våra barns musikaliska intresse och utveckling
  • verka för ökad social och musikalisk samvaro, till exempel genom att anordna spelläger, konserter, speldagar och resor
  • främja kontakten med andra Suzuki-grupper och föreningar inom och utom Sverige

Föreningen bildades den 25 april 2001 och har idag ca 30 medlemmar.
En informationsbroschyr om vår förening finner Du här.
Vårt organisationsnummer är 857209-4467.

Genom den kommunala Kulturskolan City stödjer och uppmuntrar vi viola-undervisning fr.o.m. förskoleålder inom stadsdelen. Anmälan görs via Kulturskolan City och kursstart är alltid efter sommarsemestern. Anmälan bör göras senast den 30 april det år man vill starta.

Du finner de kompletta stadgarna (i pdf-format) för föreningen här.